Şi firmele
de contabilitate
sunt firme!

Soluția digitală care te ajută să gestionezi mai bine contabilitatea. Stocare, schimb de informații, documente și rapoarte 100% online.

Termeni și condiții

I. PREAMBUL

Site-ul www.conta25.ro (“Website”) și aplicația software Conta25 sunt proprietatea societății The Startup Factory, (denumită în continuare “Conta25 “), cu sediul în adresa Aleea Petre Buzatov 11A E,Iași înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/3204/2022 , cod fiscal 46701938, disponibilă la adresa de e-mail contact@conta25.ro, reprezentată legal prin domnul Andrei Dănilă, în calitate de administrator.

Accesarea Site-ului, utilizarea aplicației informatice Conta25 și achiziționarea serviciilor oferite de Conta25 prin intermediul aplicației implică acceptarea acestor Termeni și Condiții, astfel că este necesară citirea integrală a documentului.

Crearea contului de utilizator, confirmată prin bifarea căsuței “Am citit Termenii și Condițiile de utilizare”, reprezintă o acceptare de către utilizatorul aplicației a ofertei contractuale propuse de Conta25 în condițiile prevăzute de art.1 alin. 9 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Bifați căsuța reprezintă o confirmare a acordului de voință.

II. DEFINIȚII

Aplicația- Reprezintă aplicația informatică pentru rentabilizarea clientului, utilizarea eficientă a angajaților, gestionarea și administrarea documentelor financiar-contabile și administrative Conta25, dezvoltată de Startup Factory  SRL și deținută prin proprietatea intelectuală a acesteia;

Accesul- Reprezintă acceptarea de către Conta25 a utilizării aplicației oferite utilizatorului în schimbul unui abonament lunar și utilizarea efectivă a aplicației;

Serviciu – Reprezintă serviciile oferite de Conta25 prin Accesul la Aplicație, în special sincronizarea datelor din contul de utilizator, suportul pentru aceste servicii, backup-ul datelor de pe orice tip de dispozitiv – de oriunde prin acces la Internet – și orice alte servicii oferite prin accesarea Aplicației sub forma unui abonament lunar.

Utilizator profesionist – Reprezintă orice persoană juridică care deține un contract de abonament valabil și care utilizează Aplicația în timpul efectuării de servicii administrative;

Utilizator final – Reprezintă persoana juridică care acționează în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială sau de producție, artizanală sau liberală, care a încheiat un contract de prestări servicii cu Utilizatorul profesional prin intermediul căruia prestează un serviciu și care utilizează Aplicația pentru a facilita comunicarea cu acesta;

Cont- Reprezintă secțiunea din Aplicație care permite accesul Utilizatorului la Aplicație pentru a beneficia de Servicii;

Comandă – Reprezintă comanda de achiziție a unuia sau mai multor Servicii oferite de Conta25, efectuată de către Utilizatorul care dorește să beneficieze de acel/acele Servicii;

Date– reprezinta datele pe care un Utilizator le salveaza in baza noastra de date.

Tichet- Reprezintă documentul electronic transmis prin e-mail de către Utilizator către Conta25, conținând descrierea și calificarea unui incident;

BUG- Reprezintă incidentul care se manifestă prin apariția unei diferențe între funcționarea reală a Aplicației și funcționarea descrisă în versiunea curentă a specificațiilor Aplicației;

Suport- Reprezintă intervenția făcută de Conta25 și reprezentanții săi în teritoriu, fără ca aceasta să implice modificarea codului sursă al Aplicației;

Mentenanță- Reprezintă intervenția făcută de Conta25, care implică modificarea codului sursă al Aplicației;

Conținut- Reprezintă toate informațiile de pe Site sau din Aplicație care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate în alt mod cu ajutorul unui echipament electronic :

  • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorului de către Conta25 prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil ;
  • orice informație comunicată prin orice mijloace de către un angajat / colaborator al Conta25, către Utilizator, conform datelor de contact, specificate sau nu de către acesta;
  • informații referitoare la Serviciile sau tarifele practicate de Conta25 într-o anumită perioadă;
  • informații legate de Serviciile sau tarifele practicate de un terț cu care Conta25 a încheiat contracte de parteneriat, colaborare sau de prestări servicii, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la Conta25 sau alte date privilegiate ale acesteia;
  • date privind noutățile disponibile sau în curs de dezvoltare de către Conta25.

Newsletter – Reprezintă mijlocul de informare periodică, exclusiv electronică, respectiv poșta electronică, privind Site-ul, Aplicația și Serviciile și/sau promoțiile derulate de Conta25 într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Conta25 cu referire la informațiile conținute în acestea.

III. SCOPUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

3.1 Obiectul Termenilor și Condițiilor este Accesul Utilizatorului în Aplicație pentru a beneficia de analiza de profitabilitate a clientului, modalitatea de încărcare a timpului angajaților, stocarea și administrarea documentelor financiar-contabile și a resurselor umane, sincronizarea datelor din contul de utilizator, comunicarea între Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final, precum și și orice alte Servicii oferite de Conta25 prin Accesul la Aplicație sub forma unui abonament lunar/anual.

3.2 Acești Termeni și Condiții se aplică Accesului la Aplicație, precum și tuturor comenzilor efectuate pentru orice alte Servicii oferite de Conta25 prin intermediul accesului la Aplicație. Orice comandă și deschiderea unui Cont implică acceptarea de către Utilizator a acestor Termeni și Condiții.

3.3 Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Conta25 oferă Accesul la Aplicație, precum și orice alte Servicii solicitate de Utilizator prin intermediul Aplicației, în condițiile și în limitele stabilite în acești Termeni și Condiții.

3.4 În momentul acceptării acestor termeni între Conta25 și Utilizator se încheie un contract de servicii în baza căruia Conta25 oferă Accesul la aplicație și furnizează orice alte servicii solicitate de către Utilizator aplicației.

3.5 După acceptarea acestor Termeni și Condiții de către Utilizator, Conta25 îi va trimite acestuia, prin e-mail, o copie electronică a acestor Termeni și Condiții.

3.6 Conta25 își rezervă dreptul de a modifica în orice moment acești Termeni și Condiții. Versiunea Termenilor și Condițiilor aplicabilă accesului la Aplicație sau unei Comenzi efectuate este cea publicată pe Site-ul web în momentul în care a fost utilizată Aplicația sau a fost plasată Comanda.

3.7 Aplicația poate fi accesată de la mai multe interfețe, cum ar fi: iOS, Android și browser web.

IV. CREAREA CONTULUI DE UTILIZATOR

4.1. Accesul la Aplicație este permis oricărui Utilizator în urma creării și validării Contului.

4.2. Utilizatorul profesionist își va putea crea și valida Contul numai după introducerea și confirmarea următoarelor informații:

a) Numele și prenumele

b) Numele companiei;

c) Funcția deținută în cadrul societății

d) nr. de angajați

e) nr. de clienți;

f) Adresa de e-mail;

g) număr de telefon

4.3. Contul de utilizator final va fi creat și validat de către utilizatorul profesionist numai după introducerea și confirmarea următoarelor informații:

a) Numele companiei

b) Numele și prenumele reprezentantului legal;

c) Adresa de e-mail;

d) CUI și Registrul Comerțului nr.

e) Număr de telefon.

4.4 Contul va fi creat și validat numai după introducerea și confirmarea informațiilor menționate mai sus și numai prin acceptarea acestor Termeni și Condiții prin bifarea căsuței corespunzătoare.

4.5 Înregistrând contul, Utilizatorul înțelege că poate fi contactat de Conta25, prin orice mijloace agreate de Conta25, în orice situație în care este necesar să fie contactat, exclusiv în legătură cu utilizarea Aplicației.

V. DOCUMENTE CONTRACTUALE ȘI COMANDĂ

5.1 După înregistrarea Contului, Utilizatorul poate plasa Comenzi în cadrul Aplicației.

5.2 Prin completarea comenzii, Utilizatorul este de acord că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la momentul plasării comenzii.

5.3 Confirmarea comenzii va fi trimisă de Conta25 prin e-mail și va consta din următoarele documente: – Confirmarea comenzii:

a) Comanda (împreună cu indicațiile clare privind datele personale de autentificare și facturare) și condițiile specifice acesteia;

b) Termeni și condiții.

5.4 Conta25 poate anula Comanda plasată de Utilizator, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără ca vreuna dintre părți să aibă obligații ulterioare față de cealaltă parte sau fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde daune-interese de la cealaltă parte, în următoarele cazuri:

a) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Utilizatorului sau a tranzacției de către acesta;

b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri aprobat de Conta25;

c) datele furnizate de Utilizator sunt incomplete și/sau incorecte;

d) încălcarea oricăreia dintre prevederile prezentelor Termeni și Condiții.

5.5 Contractarea Serviciului este considerată valabilă din momentul confirmării comenzii de către Conta25, comanda neconfirmată neavând valoarea unei comenzi acceptate de Conta25.

5.6 Acești Termeni și Condiții puse la dispoziție de Conta25 pe Site vor sta la baza fiecărei Comenzi confirmate de Conta25.

VI. SUBCONTRACTARE

6.1 Conta25 poate subcontracta unei terțe părți serviciile legate de îndeplinirea Comenzii.

6.2 În cazul subcontractării către o terță parte, Conta25 va fi in continuare  responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor asumate față de Utilizator. Terta parte va actiona conform acelorasi termeni si conditii mentionati in acest document.

VII. DURATA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII

7.1 Acești Termeni și Condiții intră în vigoare la data la care Conta25 oferă Accesul Utilizatorului în Aplicație, respectiv la data la care Conta25 confirmă Comanda Utilizatorului și sunt aplicabile pe toată perioada în care Utilizatorul are Acces la Aplicație, respectiv pe toată perioada. de către Serviciul comandat.

7.2 În cazul în care Utilizatorul nu mai dorește să aibă acces la aplicația și serviciile contractate în Aplicație, accesul va fi întrerupt, iar datele și documentele sale aferente Contului de Utilizator vor fi șterse automat în termen de 60 de zile . Utilizatorul are posibilitatea de a solicita ștergerea imediată a datelor și a oricăror documente încărcate în aplicație, iar acest lucru se va face în termen de 2 zile lucrătoare.

VIII. FACTURARE ȘI PLATĂ

8.1 Prețurile pentru Accesul în Aplicație și pentru Servicii sunt afișate pe Site și/sau în Aplicație și sunt exprimate în Euro.

8.2 Prețul convertit în RON la cursul de schimb stabilit de BNR în ziua emiterii facturii, modalitatea de plată, termenul de plată și contul bancar în care se va face plata sunt specificate în fiecare Comandă.

8.3 Facturarea Accesului și a Serviciilor contractate se va face lunar, în data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Factura emisă de Conta25 nu include TVA în acest moment, dar aceasta va fi adăugată la costul lunar în măsura în care Conta25 devine plătitor de TVA.

8.4 Conta25 va emite factura în funcție de tipul de abonament de care beneficiază Utilizatorul, respectiv în funcție de Serviciile contractate de Utilizator, după caz.

8.5 Factura va fi trimisă Utilizatorului la adresa de e-mail utilizată la crearea Contului. Factura poate fi vizualizată în interiorul platformei în secțiunea “Facturi Conta25”.

8.6 Utilizatorul va efectua plata în termen de 10 zile de la data emiterii facturii prin transfer bancar în contul menționat în factură.

8.7 În cazul în care utilizatorul nu efectuează plata în termen de 10 zile de la data emiterii facturii, acesta va achita către Conta25 o majorare de întârziere de 0,5%/zi din valoarea facturii datorate și neachitate la termen, calculată până la data plății.

8.8 În cazul în care utilizatorul nu efectuează plata în termen de 60 de zile de la data facturii, Conta25 va înceta imediat accesul utilizatorului în aplicație, cu excepția cazului în care un acord alternativ este convenit în scris cu utilizatorul.

8.9 În cazul în care Conta25 va suporta orice costuri și cheltuieli în numele utilizatorilor, acestea vor fi adăugate la facturile de utilizare Conta25, după caz, și pot necesita o plată separată.

8.10 Conta25 nu este / nu poate fi considerat responsabil pentru orice alte costuri suplimentare suportate de utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la comisioanele de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului său, dacă moneda de emitere a acestuia diferă de RON . Utilizatorul este singurul responsabil pentru această acțiune.

8.11 Nu se vor percepe rambursări pentru facturile plătite.

8.12 În cazul în care Utilizatorul consideră că o factură emisă de Conta25 nu este calculată corect, acesta trebuie să notifice Conta25 în scris, în termen de 5 zile de la primirea facturii, în lipsa notificării, se va considera că Utilizatorul a acceptat factura ca atare. dacă aceasta a fost întocmită. În cazul în care pe parcursul perioadei în care Utilizatorul beneficiază de Accesul la Aplicație și de alte servicii contractate în cadrul Aplicației, vor interveni modificări de preț în legătură cu Accesul în Aplicație, respectiv în legătură cu Serviciile contractate Conta25 va notifica Utilizatorul cu privire la orice modificare a planului de plată cu cel puțin 15 zile înainte de ziua facturării.

IX. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9.1. Conta25 are următoarele obligații:

a) să ofere un drept de utilizare (licență) neexclusiv și nelimitat în timp și spațiu pentru utilizarea Aplicației;

b) să permită accesul la Aplicație pentru crearea, încărcarea, facilitarea comunicării între Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final;

c) să ofere asistență tehnică de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00 pentru probleme legate de Aplicație sau pentru clarificări privind utilizarea Aplicației. Conta25 nu oferă asistență financiar-contabilă sau juridică și nu va fi trasă la răspundere pentru aceste probleme;

d) să facă zilnic o copie de siguranță a datelor;

e) să faciliteze conectarea la sistem printr-un protocol de comunicare securizat (https );

f) să asigure sincronizarea datelor între Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final. Aplicația nu funcționează în versiunea offline;

g) pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal furnizate de către Utilizatori.

9.2 Conta25 are următoarele drepturi:

a) de a i se furniza toate informațiile și materialele necesare pentru crearea Contului, precum și pentru furnizarea Serviciilor comandate de Utilizator;

b) de a restricționa activitățile care pot compromite Contul Utilizatorului. În cazul în care Conta25 primește o notificare cu privire la existența unor activități cu aspect ilegal desfășurate de Utilizatori, își rezervă dreptul de a suspenda Contul de Utilizator sau de a bloca accesul la acesta;

c) de a monitoriza documentele si de a vizualiza datele Utilizatorului;

d) de a colecta date anonime privind utilizarea Aplicației și a Serviciilor sale și de a le face publice într-o manieră agregată;

e) să atribuie și/sau să subcontracteze unui terț serviciile legate de îndeplinirea Comenzii, cu informarea Utilizatorului, fără consimțământul acestuia;

f) să încaseze prețul pe care Utilizatorul îl datorează pentru utilizarea Aplicației sau pentru fiecare Comandă.

9.3 Utilizatorul are următoarele obligații:

a) să respecte acești Termeni și Condiții;

b) să pună la dispoziția Conta25 toate informațiile necesare în vederea creării Contului pentru a obține Accesul la Aplicație și pentru furnizarea Serviciilor comandate;

c) să plătească contravaloarea accesului în Aplicație și a Serviciilor comandate;

d) să răspundă pentru tot conținutul și documentele existente în Contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unui terț;

e) să utilizeze Aplicația sau Serviciile contractate în deplină legalitate și cunoscând prevederile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară;

f) să respecte întru totul prevederile referitoare la drepturile de autor și la protecția datelor cu caracter personal cu privire la datele introduse în sistem;

g) să își asume întreaga răspundere în cazul în care persoanele aprobate să utilizeze Aplicația încalcă prevederile prezentelor Condiții sau desfășoară activități ilegale sau imorale;

h) să nu divulge credențialele de acces în Cont, orice astfel de divulgare fiind făcută pe propria răspundere;

i) să verifice toate caracteristicile Serviciilor pe care dorește să le contracteze și să solicite clarificări cu privire la eventualele neclarități privind Serviciile înainte de înregistrarea unei Comenzi;

j) să informeze, în cel mai scurt timp posibil, Conta25 despre orice neregulă privind accesul la Aplicație.

9.4 Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) să primească Accesul la Aplicație și să i se furnizeze Serviciile comandate, în condiții optime și conform standardelor în domeniu; b) de a fi informat cu privire la orice problemă legată de funcționarea Aplicației, care ar putea conduce la întreruperea temporară sau permanentă a Accesului la Aplicație sau a furnizării Serviciilor comandate sau la scăderea calității acestora.

X. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1 Conținutul , așa cum este definit, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini fixe, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate în Aplicație sau pe Site sunt proprietatea exclusivă a Conta25, fiind -i rezervate toate drepturile obținute în acest scop direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

10.2 Utilizatorul nu are voie să copieze, să distribuie, să publice, să transfere către terți, să modifice și/sau să altereze în alt mod, să folosească, să facă legături, să expună, să includă orice Conținut în alt context decât cel original intenționat de Conta25, inclusiv orice Conținut în afara Aplicației sau a Site-ului, eliminarea semnelor care semnifică dreptul de autor al Conta25 asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuirea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, cu excepția consimțământului scris expres al Conta25.

10.3 Nicio difuzare către utilizatori prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau achiziționat prin accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea acestuia nu constituie o obligație contractuală din partea Conta25 și/sau a angajatului/Conta25 a funcționarului care a intermediat transferul de Conținut, dacă este cazul, la acest Conținut.

10.4 Orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de acești Termeni și Condiții este interzisă.

XI. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII Conta25

11.1 Conta25 nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele de orice fel pe care utilizatorul sau o terță parte le poate suferi ca urmare a îndeplinirii de către Conta25 a oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții sau a unei comenzi sau pentru daunele rezultate din utilizarea Serviciilor.

11.2 Conta25 nu garantează că Aplicația, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de la adresa de e-mail contact@conta25.ro sunt lipsite de viruși sau alte componente informatice potențial dăunătoare, că nu conțin erori, omisiuni, disfuncționalități, întârzieri sau întreruperi în funcționare sau transmisie, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul utilizează Aplicația pe propriul risc, Conta25 fiind liber de orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte cauzate de accesarea Aplicației sau ca urmare a utilizării informațiilor din Aplicație.

11.3 Conta25 depune eforturi constante pentru a menține acuratețea informațiilor din Aplicație. Cu toate acestea, pot apărea uneori mici neajunsuri.

XII. DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE UTILIZATORULUI

12.1 Utilizatorul declară următoarele:

a) acceptarea acestor Termeni și Condiții nu constituie o încălcare sau o nerespectare a obligațiilor asumate prin orice contract sau alt instrument la care Utilizatorul este parte sau prin care este obligat sau afectat și nu încalcă în alt mod drepturile niciunei terțe părți, iar acești Termeni și Condiții creează pentru Utilizator obligații valabile, legale și obligatorii din punct de vedere juridic, în conformitate cu prevederile acestora.

b) procedura de insolvență prevăzută de Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014, nu a fost inițiată procedura de concordat preventiv, nu a fost desemnat un reprezentant ad-hoc, nu a fost inițiată o astfel de cerere din partea vreunui creditor, societatea nu se află în stare de dizolvare, divizare, fuziune, reorganizare, etc.;

c) Utilizatorul a implementat sau este în curs de implementare a tuturor procedurilor și măsurilor adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

XIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1 Conta25 urmărește să protejeze pe cât posibil dreptul la viață privată și imaginea Utilizatorilor. Conta25 depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile pe care Utilizatorul le introduce în baza de date Conta25 sunt utilizate exclusiv în scopuri legate de utilizarea Aplicației.

13.2 În momentul înregistrării unui Cont, prin accesarea acestuia, Conta25 va prelucra datele cu caracter personal capabile să identifice o anumită persoană în conformitate cu acești Termeni și Condiții și în scopul declarat stipulat în Politica de confidențialitate Conta25.

XIV. COMUNICAȚII ELECTRONICE

14.1. Dacă Utilizatorul nu își comunică intenția contrară, Conta25 va utiliza adresa de e-mail / nr. telefonică a Utilizatorului pentru a comunica cu acesta.

14.2 Pentru comunicarea dintre Utilizatorul profesionist și Utilizatorul final, se va folosi adresa de e-mail / nr. telefon al fiecărui Utilizator.

14.3 Comunicațiile prin Internet pot fi corupte și, prin urmare, Conta25 nu este responsabil pentru modificările aduse acestor comunicări după ce au fost trimise.

14.4 Utilizatorul, în calitate de destinatar, este responsabil pentru efectuarea unei scanări antivirus a atașamentelor primite.

14.5 În cazul comunicării electronice, există riscul de a nu primi, de a întârzia, de a induce în eroare sau de a intercepta documentele de către terți. Conta25 utilizează software de scanare a virușilor pentru a reduce riscul transmiterii virușilor și a altor obiecte dăunătoare similare prin e-mail sau prin intermediul dispozitivelor de stocare electronică. Cu toate acestea, comunicarea electronică nu este în întregime sigură și Conta25 nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele sau pierderile cauzate de viruși sau coduri dăunătoare și pentru comunicările care sunt corupte sau alterate după expediere. Conta25 nu este responsabilă pentru problemele sau erorile accidentale legate de acest mijloc de comunicare, în special în ceea ce privește materialele sensibile din punct de vedere comercial.

14.6 Conta25 nu este responsabil pentru pierderile, penalitățile, suprataxele, dobânzile sau obligațiile fiscale suplimentare cauzate de funcționarea defectuoasă a aplicației sau care depășesc controlul rezonabil al Conta25.

14.7> Chiar dacă anumite documente pot aparține în mod legal Utilizatorului, Conta25 va distruge corespondența și alte documente pe care le stochează și care au o vechime mai mare de șapte ani, cu excepția documentelor pe care le consideră de o importanță continuă. În cazul în care Utilizatorul consideră că este necesar să păstreze un anumit document, acesta trebuie să notifice acest lucru în scris.

XV. ÎNREGISTRARE, PAROLE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Accesul utilizatorului la anumite funcționalități din cadrul aplicației este permis numai dacă acesta a optat pentru un abonament lunar/anual. Orice acces neautorizat la elementele private ale Aplicației sau accesul altor persoane în afara celor autorizate pentru utilizarea unui anumit Cont reprezintă infracțiunea de acces neautorizat la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației românești în vigoare. Conta25 poate solicita despăgubiri pentru orice pretenție (inclusiv orice pretenție pentru neglijență) rezultată din orice dezvăluire neautorizată de către Utilizator sau de către orice persoană pentru care acesta este responsabil.

XVI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

16.1Încălcarea de către Utilizator a acestor Termeni și Condiții duce la încetarea imediată a tuturor relațiilor dintre Utilizator și Conta25 și la ștergerea Contului Utilizatorului, dând dreptul Conta25 să folosească toate mijloacele legale disponibile pentru a recupera prejudiciul astfel creat.

16.2Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile întreprinse în cadrul Aplicației și pe Site și răspunde pentru orice daune materiale sau de orice altă natură produse de Conta25.

16.3Nerespectarea de către Utilizator a oricăreia dintre obligațiile, declarațiile și/sau garanțiile sale, prevăzute în acești Termeni și Condiții atrage răspunderea Utilizatorului, acesta fiind obligat să repare integral toate daunele suferite de Conta25.

16.4În cazul în care Utilizatorul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în acești Termeni și Condiții sau le execută în mod necorespunzător, acesta va fi obligat să acopere toate daunele suferite de Conta25, dar fără a se limita la daune materiale (directe sau indirecte), daune morale, daune de imagine, beneficii nerealizate, costuri de litigii în curs, cheltuieli în faza de executare, onorarii rezonabile de avocat, etc.

16.5În situațiile prevăzute la punctele 16.3 și 16.4, pentru a trage la răspundere Utilizatorul, Conta25 va notifica în scris Utilizatorul cu privire la orice pretenții, precizând detalii rezonabile ale acestor pretenții (inclusiv temeiul său și estimând cu bună credință valoarea prejudiciului încercat sau care ar putea fi încercat).

16.6În termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării în conformitate cu punctul 16.5 de mai sus, Utilizatorul va avea posibilitatea de a remedia toate încălcările obligațiilor, declarațiilor și/sau garanțiilor asumate/date în conformitate cu acești Termeni și condiții, fără niciun cost pentru Conta25.

În cazul în care Utilizatorul:

(i) refuză să acționeze în conformitate cu cele menționate la punctul 16.6 de mai sus sau (ii) nu remediază sau înlătură orice potențial prejudiciu adus Conta25 ca urmare a nerespectării oricărei obligații, declarații și/sau garanții, Conta25 va putea recupera de la Utilizator toate și toate daunele încercate, conform punctelor 16.3 sau 16.4.

Conta25 stochează în Cloud informațiile și documentele încărcate în Contul de Utilizator.

Serviciul Cloud este furnizat de o terță parte (“Furnizor Cloud”) cu care Conta25 a semnat un acord de confidențialitate pentru a asigura respectarea clauzelor relevante din condițiile standard de activitate ale Conta25, legate de confidențialitate, comunicare pe Internet, Legea privind protecția datelor.

Serviciul furnizat de Furnizorul de Cloud este o funcție găzduită pe web. Conta25 nu este responsabil pentru întreruperea serviciilor furnizate de Furnizorul de Cloud, dar va depune eforturi rezonabile pentru a contribui la asigurarea reluării serviciului normal cât mai curând posibil.

XVII. CONFIDENȚIALITATE

17.1 Conta25 va păstra confidențialitatea informațiilor sau a documentelor de orice fel pe care utilizatorul le furnizează. Divulgarea informațiilor furnizate poate fi făcută numai în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții.

17.2 În cadrul acestor Termeni și Condiții, termenul “informații confidențiale” înseamnă orice informație primită și/sau cunoscută de Conta25 sau de Utilizator ca urmare a creării Contului, a executării Comenzii, inclusiv orice informație legată de activitatea celor două părți. acestea nu sunt publice.

17.3. Conta25 și Utilizatorul se angajează să nu utilizeze niciuna dintre informațiile confidențiale decât în scopul îndeplinirii acestor Termeni și Condiții și să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale.

17.4 Conta25 și Utilizatorul vor permite accesul la informațiile confidențiale numai acelor persoane care trebuie să le cunoască pentru a îndeplini obligațiile asumate prin acești Termeni și Condiții și vor instrui orice astfel de persoană în legătură cu caracterul confidențial al acestor informații.

17.5 Obligația de a păstra confidențialitatea datelor/informațiilor din și în legătură cu acești Termeni și Condiții, indiferent de suportul pe care sunt prezentate, există și în cazul angajaților Conta25 sau al Utilizatorului.

17.6 Prevederile acestei secțiuni privind confidențialitatea nu se aplică în următoarele cazuri:

a) în momentul divulgării lor, informațiile confidențiale erau deja cunoscute publicului;

b) partea căreia îi aparțin informațiile și-a dat consimțământul scris pentru divulgarea acestora de către cealaltă parte înainte de divulgare.

17.7 Dacă Conta25 sau Utilizatorul primește o cerere de divulgare a informațiilor confidențiale din partea unei autorități în temeiul legii, partea care a primit cererea din partea autorității va notifica imediat cealaltă parte. În cazul în care partea căreia îi aparțin informațiile nu obține un ordin sau o altă dispoziție de protecție a informațiilor sale confidențiale, partea căreia i se solicită divulgarea va dezvălui numai acele informații confidențiale cerute de lege și va depune toate eforturile pentru a le dezvălui. garantează că informațiile confidențiale astfel dezvăluite vor fi tratate în mod confidențial.

17.8 Partea care furnizează informațiile va rămâne singurul proprietar al informațiilor confidențiale. De asemenea, în cazul în care informațiile confidențiale sunt actualizate, acestea vor rămâne proprietatea exclusivă a părții care le furnizează.

17.9 Conta25 și utilizatorul vor păstra informațiile confidențiale în orice formă ar fi, atâta timp cât sunt supuse acestor termeni și pentru o perioadă nelimitată de încetare din orice motiv a acestora.

17.10 Utilizatorul nu va face nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice altă formă de dezvăluire către terți cu privire la Aplicație sau la o Comandă fără acordul prealabil scris al Conta25.

XVIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

18.1. Prezentul contract încetează de drept, fără a fi necesară intervenția unei instanțe, în conformitate cu prevederile art.25 alin. 1553 din Noul Cod Civil, în cazul în care:

a) Utilizatorul încalcă oricare dintre obligațiile asumate prin prezentele Condiții, după ce a fost avertizat în prealabil, printr-o notificare scrisă de către Conta25, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea acestor Condiții;

b) prin neplata prețului și/sau a cheltuielilor de către Utilizator pentru o perioadă mai mare de 60 de zile de la data scadenței. Termenii și condițiile vor înceta de drept, fără a fi necesară vreo notificare sau îndeplinirea unei alte condiții prealabile;

18.2 Conta25 va notifica Utilizatorul cu privire la încetarea acestor Termeni și Condiții cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care încetarea va intra în vigoare. Termenii și condițiile vor înceta să producă efecte la expirarea perioadei de notificare, fără nicio altă formalitate sau intervenție a unei instanțe.

18.3. Rezilierea acestor Termeni și Condiții nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente ale Conta25 sau ale Utilizatorului.

18.4. Prevederile acestui capitol nu înlătură răspunderea părții care a cauzat în mod culpabil rezilierea acestor Termeni și Condiții.

18.5 Acești termeni și condiții pot înceta în orice moment prin acordul scris al Conta25 și al Utilizatorului.

XIX. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL

19.1. Conta25 și Utilizatorul nu sunt răspunzători pentru neexecutarea la timp și/sau pentru executarea necorespunzătoare – în totalitate sau parțial – a oricărei obligații care le revine în temeiul acestor Termeni și Condiții, în cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră. sau de caz fortuit, așa cum este definit de lege.

19.2. Partea care invocă forța majoră/caz fortuit este obligată să notifice cealaltă parte, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile pentru a limita consecințele acestuia. Dacă în termen de 30 de zile de la apariție, evenimentul nu încetează, părțile au dreptul de a notifica rezilierea integrală a acestor Termeni și Condiții, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

XX. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

20.1. Acești Termeni și Condiții sunt guvernate de legile din România.

20.2 În cazul în care orice litigiu privind valabilitatea acestor condiții sau care decurge din interpretarea, executarea sau încetarea acestora va fi soluționat pe cale amiabilă, părțile au convenit să apeleze la Avocatul Poporului sau la instanțele judecătorești competente de pe lângă Curtea de Apel.

XXI. CONDIȚII FINALE

21.1. Drepturile și căile de atac de care se bucură Utilizatorul sau Conta25 sunt cumulative și nu alternative.Nici neexercitarea, nici amânarea exercitării oricărui drept, putere sau privilegiu de către oricare dintre părți în temeiul acestor Termeni și condiții nu va acționa ca o renunțare la acel drept, putere sau privilegiu și nici exercitarea individuală sau parțială a unui astfel de drept. , putere sau privilegiu nu va exclude exercitarea ulterioară a unui astfel de drept, putere sau privilegiu sau exercitarea oricărui alt drept, putere sau privilegiu.

21.2. Acești Termeni și Condiții conțin întregul acord dintre Conta25 și Utilizator în ceea ce privește utilizarea Site-ului, Accesul, utilizarea Aplicației și orice Servicii contractate.

21.3 Conta25 și Utilizatorul declară că aceste clauze ale acestor Termeni și Condiții sunt acceptate în mod expres, orice acord anterior neproducând efecte juridice între aceștia.

21.4 Orice modificare privind datele de contact (telefon sau e-mail), adresa sau contul bancar, se va face în termen de 48 de ore de la modificare.

21.5 În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, în conformitate cu legislația aplicabilă, această prevedere sau orice parte a acesteia, în această măsură, va fi considerată ca nefăcând parte din acești Termeni și Condiții. , iar legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale acestor Termeni și condiții nu vor fi afectate. Într-o astfel de situație, Conta25 va depune toate eforturile, într-o perioadă rezonabilă, pentru a înlocui dispoziția considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă cu o dispoziție cu același scop, care va fi legală, valabilă și aplicabilă.

21.6 Conta25 are dreptul de a aduce orice modificări la acești Termeni și Condiții, noua versiune fiind pusă la dispoziția Utilizatorului prin publicarea în Aplicație și pe Site.

21.7 Orice notificare sau altă comunicare în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi făcută în scris și va fi trimisă la adresa de e-mail a Utilizatorului disponibilă în Cont, respectiv la adresa de e-mail Conta25 disponibilă în secțiunea “Contact” sau în acești Termeni și Condiții.