Şi firmele
de contabilitate
sunt firme!

Soluția digitală care te ajută să gestionezi mai bine contabilitatea. Stocare, schimb de informații, documente și rapoarte 100% online.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare:1 aprilie 2022

I. INTRODUCERE

Această politică de confidențialitate are rolul de a preciza scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul site-ului www.conta25.ro (” Site-ul “) și a aplicației de informații pentru rentabilitatea clienților , gestionarea și administrarea documentelor contabile sau administrative Conta25 (” Aplicația “), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 protecția acelor persoane fizice în care prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE ( denumită în continuare ” GDPR “), din Legea nr. 190/2018 privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în domeniul comunicațiilor electronice .

Această politică de confidențialitate este completată de termenii și condițiile disponibile pe site și în aplicație, iar termenii definiți în conținutul Termeni și condiții au același înțeles și în politica de confidențialitate.

Această politică de confidențialitate priveste datele cu caracter personal a vizitatorilor Website-ului , reprezentanții utilizatorilor ( persoane juridice ) de utilizatori, reprezentanții furnizorilor ( persoane juridice ) de furnizori, de angajați autorități publice și de participanți la evenimente, conferințe, târguri.

Prin intermediul acestei Politici de Confidențialitate vă vom informa cu privire la:

 • Ce date cu caracter personal prelucrăm;
 • În ce scop prelucrăm datele cu caracter personal și care este temeiul legal al prelucrării;
 • Pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal;
 • Dacă există destinatari cărora le sunt transmise datele cu caracter personal;
 • Dacă intenționăm să transferăm date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională (în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European);
 • Dacă luăm decizii automate sau facem profiluri;
 • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

II. DATELE OPERATORULUI

Societatea THE STARTUP FACTORY S.R.L, (denumită în continuare “Conta25”), cu sediul social în Iași, Aleea Petre Buzatov 11A E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/3204/2022 , cod fiscal 46701938., reprezentată legal prin domnul Andrei Dănilă , în calitate de administrator, e-mail contact@conta25.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate.

III. PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

A. ALE VIZITATORILOR SITE-ULUI ȘI ALE UTILIZATORULUI (PERSOANĂ FIZICĂ) SAU ALE REPREZENTANTULUI UTILIZATORULUI (PERSOANĂ JURIDICĂ)

1. Date prelucrate automat în timpul vizitei site-ului web

Browserul dvs. transmite automat, de fiecare dată când accesați site-ul web, date care sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Acestea includ următoarele date (denumite în continuare “date din fișierele jurnal”):

 • informații despre tipul de browser și versiunea acestuia;
 • informații despre sistemul de operare al dispozitivului de pe care accesați site-ul web;
 • informații despre furnizorul de servicii de internet și adresa IP; și data și ora accesării.

Datele din fișierele jurnal sunt evaluate în mod anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web, al adaptării acestuia și al corectării prompte a erorilor, dacă acestea apar în timpul utilizării site-ului web. În aceste scopuri, prelucrăm aceste date în conformitate cu interesul nostru legitim de a îmbunătăți Website-ul și de a-l menține într-o formă liberă. toamna.

Într-un format anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru a detecta disfuncționalități și pentru a asigura securitatea sistemului, inclusiv pentru detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și a fraudelor sau a tentativelor de abuz. Datele sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile și apoi șterse, cu excepția cazului în care este necesară stocarea pentru o perioadă mai lungă de timp în scopuri probatorii. În cazuri individuale, datele din fișierele jurnal pot fi transmise autorităților de cercetare.

În același timp, pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiunile de navigare anterioare, pentru a adapta site-ul web la dispozitivul pe care îl utilizați și pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la accesare, prelucrăm următoarele date:

 • Adresa IP;
 • identificatorii cookie;
 • alți identificatori online;
 • identificatorul unic al dispozitivului (identificator universal unic – UUID);
 • data și ora accesării site-ului web;
 • istoricul vizitelor;
 • solicitarea web;
 • data și ora solicitării / data și ora accesării site-ului web;
 • tipul de dispozitiv de pe care accesați site-ul web;
 • tipul de browser de internet și limba browserului;
 • informații despre evenimentele de pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erori);
 • informații despre setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră;
 • informații despre locul în care vă aflați atunci când accesați site-ul web.

Datele prelucrate pentru a adapta Site-ul web la dispozitivul pe care îl utilizați și la preferințele dumneavoastră sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a vă pune la dispoziție Site-ul web adaptat la preferințele și nevoile dumneavoastră.

2. Date prelucrate in timpul aplicatiei

Prin solicitarea unei oferte de Acces la Aplicație sau de contractare a unui alt Serviciu disponibil în cadrul Aplicației făcută telefonic, pe Site sau în Aplicație, ținând cont de faptul că acționați în calitate de Utilizator (persoană juridică), în vederea transmiterii ofertei solicitate, vom prelucra următoarele date cu caracter personal completate de dvs:

 • numele și prenumele;
 • e-mailul companiei.

Atunci când aveți Acces la Aplicație, vom prelucra datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • crearea și administrarea Contului de utilizator;
 • gestionarea relației dintre Utilizatori și facilitarea comunicării între aceștia;
 • gestionarea documentelor încărcate în Aplicație;
 • păstrarea înregistrărilor documentelor încărcate în aplicație;
 • gestionarea comenzilor plasate;
 • emiterea facturii și înregistrarea plății;;
 • furnizarea serviciilor comandate;
 • întreținerea contului;
 • îmbunătățirea serviciilor oferite;
 • diagnosticarea și remedierea problemelor tehnice;
 • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, obligații fiscale);
 • constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • prevenirea fraudei.

Pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus în legătură cu accesul la Aplicație, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • opinii;
 • date privind factura și plata;
 • adresa;
 • contul IBAN;
 • date referitoare la card (numele titularului, numărul cardului, codul CVV, data de expirare).

În cazul în care acționați în calitate de reprezentant al Utilizatorului (persoană juridică), ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a gestiona relațiile de afaceri ale Utilizatorului pe care îl reprezentați și pe îndeplinirea obligațiilor legale.

3. Datele prelucrate pentru a opera în parametri optimi a site-ului web și a aplicației

Pentru a asigura funcționarea Site-ului și a Aplicației și pentru a vă notifica informațiile care vă privesc în calitate de Utilizator  sau de reprezentant al Utilizatorului, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje/alerte. De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a realiza statistici interne privind funcționalitatea Site-ului și a Aplicației.

Vom prelucra următoarele date:

 • numele și prenumele;
 • numărul de telefon;
 • adresa IP;
 • date din jurnalele de acces și utilizare.

Temeiul acestor prelucrări va fi, interesul nostru legitim de a menține aplicația și site-ul în parametri optimi de funcționare.

4. Date prelucrate în vederea furnizării unui răspuns la o cerere / notificare / reclamație

Ne puteți contacta atât prin completarea formularului de contact disponibil pe Website, cât și prin telefon sau prin e-mail la adresa contact@conta25.ro.

Pentru a răspunde la cererea / notificarea / reclamația dumneavoastră, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • numărul de telefon;
 • orice alte date și informații conținute în cererea / notificarea / reclamația pe care ne-o trimiteți.

În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a răspunde la cererile / notificările / reclamațiile primite.

În urma soluționării solicitării dumneavoastră, datele cu caracter personal vor fi șterse în măsura în care și dacă nu avem obligația de a le stoca din motive prevăzute de legislația comercială și fiscală.

5. Comunicarea în scopuri de marketing

Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din proprie inițiativă), este necesar să prelucrăm datele dvs. personale. În acest caz, prelucrarea datelor se va baza pe consimțământul dumneavoastră.

Vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • adresa de email

Dacă și în măsura în care ați consimțit să primiți informații în scopuri publicitare (de exemplu, v-ați abonat la primirea buletinelor informative prin e-mail), dar ulterior nu mai doriți să primiți astfel de informații publicitare, vă puteți revoca consimțământul pe care l-ați dat în orice moment, ceea ce va avea efecte pentru viitor (de exemplu, vă puteți retrage consimțământul folosind link-ul de dezabonare inclus în buletinul informativ).

B. REPREZENTANȚII FURNIZORILOR

1. Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu

Pentru a putea începe și menține colaborarea cu furnizorul pe care îl reprezentați, este necesar să prelucrăm anumite date cu caracter personal ale dvs. în calitate de reprezentant al furnizorului. În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe interesul nostru legitim de a gestiona relațiile de afaceri cu furnizorii.

Pentru a îndeplini acest scop, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • numărul de telefon.

2. Rezolvarea cererilor / solicitărilor / reclamațiilor

Pentru a vă putea răspunde la solicitări, cerințe, reclamații sau orice alte întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației contractuale cu furnizorul pe care îl reprezentați, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • numărul de telefon;
 • orice alte date și informații conținute în cererea pe care ne-o trimiteți.

În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea interesului nostru legitim de a răspunde la solicitările / cererile / reclamațiile primite.

C. DE ANGAJAȚI AUTORITĂȚI PUBLICE

Pentru a putea gestiona relația cu autoritățile publice, precum și pentru a ne putea îndeplini obligațiile legale (cum ar fi depunerea sau ridicarea de documente, răspunsul la solicitările autorităților, plata contribuțiilor, taxelor și altele asemenea), vom prelucra datele dumneavoastră personal în calitate de reprezentant al unei instituții publice.

Pentru a îndeplini acest scop, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele;
 • calitatea deținută în cadrul autorității publice din care faceți parte;
 • semnătura dumneavoastră (de exemplu, semnătura din registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem).

În acest caz, ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe îndeplinirea obligațiilor noastre legale, respectiv pe interesul nostru legitim de a răspunde la solicitările primite de la autoritățile publice.

D. DE PARTICIPANȚI LA EVENIMENTE, CONFERINȚE, TÂRGURI

În cazul în care vizitați standurile noastre la evenimentele, conferințele sau târgurile la care participăm, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar ca răspuns la solicitările dumneavoastră (de exemplu, pentru discuții și oferte viitoare) sau pentru a păstra legătura cu dumneavoastră.

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în cadrul evenimentelor, conferințelor sau târgurilor în interesul nostru legitim pentru a răspunde solicitărilor dvs. sau pentru a păstra legătura cu dvs.

La standurile noastre și la evenimentele pe care le organizăm, facem ocazional fotografii și înregistrări video în scopuri documentare, de marketing și media, care sunt publicate, printre altele, pe paginile noastre de social media (de exemplu, Facebook sau Instagram) sau pe site-ul web. În acest caz, vă vom anunța în mod explicit acest lucru prin afișarea unui anunț la stand și vă vom cere consimțământul pentru realizarea de fotografii și videoclipuri și pentru utilizarea acestora.

IV. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu legea privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le desfășurăm:

1.Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține o confirmare a prelucrării sau neprocesării datelor dvs. cu caracter personal, accesul la acestea prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal (în cazul în care datele sunt prelucrate).

2.Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le considerați inexacte. De asemenea, aveți dreptul de a ne cere să completăm datele dvs. personale pe care le considerați incomplete.

Pentru a da curs solicitării dumneavoastră, trebuie: cu cererea de rectificare:

 • să specificați în mod clar datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte sau incomplete;
 • să explicați modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal ar trebui rectificate sau completate;
 • și furnizați dovezi ale inexactităților, dacă este cazul.

3.Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, iar Conta25 va procesa cererea dvs. numai dacă se aplică una dintre următoarele circumstanțe:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru Conta25 pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • v-ați dat inițial consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Conta25, dar v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Conta25 a colectat sau prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal;
 • Conta25 are obligația legală de a șterge datele dumneavoastră;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu utilizarea Site-ului sau a Aplicației de către un copil cu vârsta sub 16 ani și pentru care consimțământul pentru prelucrarea datelor nu a fost dat sau autorizat de către titularul răspunderii părintești asupra acestuia.

Conta25 poate refuza în totalitate sau parțial ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele circumstanțe:

 • prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 • prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală a Conta25 (de exemplu, conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale) sau pentru a îndeplini o sarcină îndeplinită în interes public;
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice.

4.Dreptul de a restricționa prelucrarea

Puteți solicita o restricție privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care se aplică una dintre următoarele circumstanțe:

 • contestați acuratețea datelor, pentru o perioadă care să permită Conta25 să verifice acuratețea datelor;
 • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării acestora;
 • Conta25 nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavoastră particulară, pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Conta25 prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

5.Dreptul de a vă opune prelucrării

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim al Conta25. În acest caz, Conta25 nu va mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care Conta25 demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul marketingului direct, inclusiv crearea de profiluri în legătură cu marketingul direct.

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o sarcină din motive de interes public.

6.Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către Conta25 într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, fără a întâmpina obstacole din partea Conta25, dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract încheiat cu Conta25 la care sunteți parte,
 • și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

7.Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv pentru crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Conta25 poate lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, în una dintre următoarele situații:

 • decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Conta25;
 • decizia este autorizată de legea pe care Conta25 o aplică și care prevede măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime;
 • decizia se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Cu toate acestea, în prezent, prin intermediul personalului nostru, acordăm atenția umană necesară datelor dumneavoastră cu caracter personal. În condițiile actuale, nu veți face obiectul unei decizii a noastră bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. (inclusiv crearea de profiluri) care va produce efecte juridice asupra dvs. sau care vă va afecta într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

8.Dreptul de a depune o plângere

Aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor judecătorești competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru a face o cerere în legătură cu unul dintre drepturile menționate mai sus (punctele 1-6), vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@conta25.ro, Conta25 nu va percepe nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Vom răspunde la cererea dumneavoastră în termen de o lună, cu posibilitatea de a prelungi această perioadă cu încă două luni dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și numărul de cereri, cu notificarea dumneavoastră prealabilă, inclusiv motivele întârzierii.

V. REFUZUL DE A FURNIZA DATE CU CARACTER PERSONAL

În funcție de scopul prelucrării, nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, dar, în anumite situații, dacă nu ne furnizați datele cu caracter personal necesare, nu ne va fi posibil să vă oferim acces și să le folosim.

VI. ACTUALIZĂRI

Dacă în viitor va trebui să revizuim această politică de confidențialitate, vom publica politica de confidențialitate revizuită pe site-ul web și în aplicație și vom raporta versiunea actualizată prin modificarea datei “Ultima actualizare” din partea de sus a politicii.

VII. CONTACT

Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa contact@conta25.ro, iar noi vom face tot posibilul pentru a vă răspunde cât mai curând posibil.